Zonnestroomproductie Nederland

Zonnestroom naar sector, 2013
Vermogen Elektriciteitsproductie
megawatt mln kWh
Energiebedrijven 15 11
Industrie 14 10
Bouw 10 7
Diensten 83 58
Landbouw 100 70
Huishoudens 516 360
Totaal 739 516