Over ZonZuiver

Wie is ZonZuiver

ZonZuiver is er voor zowel de particuliere als de zakelijk klant.
Gespecialiseerd in zonnepanelen, batterij opslag en autoladers. Daarnaast plaatsen we ook nieuwe groepenkasten.

Duurzaam ondernemen houdt voor ZonZuiver onder andere in dat we enkel in Europa geproduceerde zonnepanelen aanbieden. Ook bij de omvormers en overige materialen kiezen we altijd voor een in Europa geproduceerd product als dat mogelijk is. Voor ongeveer 85 % slagen we daar ook in. Zo kunnen we bijna met zekerheid uitsluiten dat in het productieproces van zonnepanelen en omvormers geen dwangarbeid is toegepast.

Met onze duurzame visie voorkomen we de onnodig lange transportroutes die vooral zonnepanelen uit Azië moeten afleggen. Tevens wordt de technologische kennis en werkgelegenheid in Europa behouden door voor Europese producten te kiezen.

Onze visie

Duurzaam ondernemen is voor ZonZuiver een vanzelfsprekendheid.
Als installatiebedrijf streven we naar een zo klein mogelijk ecologische voetafdruk.  We plaatsen daarom enkel zonnepanelen die in Nederland of Europa geproduceerd zijn.

Ook de overige producten waar we mee werken zoals omvormers, constructiemateriaal elektrische kabels en andere elektrische componenten dienen in Nederland of Europa geproduceerd te zijn.  Een enkele keer komt het voor dat in een offerte een product is opgenomen wat buiten Europa geproduceerd wordt, dat geven we ook aan in de offerte.

Met onze duurzame visie voorkomen we dat er onnodig lange transportroutes nodig zijn die vooral zonnepanelen uit Azië moeten afleggen. Tevens wordt de technologische kennis en werkgelegenheid in de regio behouden. Duurzaam ondernemen houdt ook in dat er aandacht is voor de mens. ZonZuiver betrekt geen economische handel uit autocratische landen zoals China. Producten zijn daardoor niet vervaardigt middels dwangarbeid. Met de fabrikanten van de merken waar we mee werken hebben we een  rechtstreeks contact. Zo verloopt de communicatie snel.