Gemiddelde opbrengst in Nederland

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

SolarCare: ‘Gemiddelde opbrengst in Nederland in 2013 0,89 kWh/Wp’

SolarCare heeft op basis van de vijfduizend pv-installaties die zij monitort in Nederland de gemiddelde opbrengstfactoren vastgesteld op 0,89 kilowattuur per wattpiek (kWh/Wp). Voor Nederland werd tot nu toe een kental van 850 kilowattuur per kilowattpiek (oftewel een opbrengstfactor van 0,85 kWh/Wp) gehanteerd voor schaduwvrije installaties met een oriëntatie op het zuiden. Dit getal blijkt volgens SolarCare in de praktijk al enige jaren aan de zuinige kant en diverse partijen rekenen inmiddels met hogere opbrengstfactoren.solarcare_1

De beoordeelde installaties zijn willekeurig geselecteerd qua capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Alle installaties beschikken bovendien over een of meerdere string-omvormer(s). Installaties met micro-inverters zijn niet meegenomen in het onderzoek. In het kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kaart gebracht. Pierre Gerrissen: ‘Op basis van de resultaten mag inderdaad geconcludeerd worden dat het kental van 850 kWh/kWp aan de lage kant is. Voor de kustprovincies mag je, voor schaduwvrije installaties met een zuidoriëntatie, uitgaan van een minimale waarde van 950 kWh/kWp en voor de rest van Nederland een waarde van 900 kWh/kWp. Wat verder in het onderzoek opvalt is dat het effect van schaduw in combinatie met laagstaande zon in het voor- en najaar meestal wordt onderschat. In de praktijk liggen de opbrengsten tussen de vijfentwintig tot soms wel vijftig procent lager als er sprake is schaduwvorming door nabijgelegen bomen, dakkapellen en/of schoorsteenpijpen.’

BTW aftrek

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

Wist u dat u het het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen in aftrek is te brengen? U krijgt echter niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u datzelfde kalenderjaar zelf opwekt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag. Het voordeel dat dit oplevert is groter dan de subsidie van AgentschapNL die in 2012 en 2013 beschikbaar gesteld werd door de overheid! Een mooi bedrag, dat u eigenlijk niet kunt laten liggen!

www.rijksoverheid.nl  Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Verlaagd BTW tarief

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is per 1 maart 2013 verlaagd van 21% naar 6%.

Het 6%-tarief is van toepassing op het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook op arbeid ivm het plaatsen van zonnepanelen op woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. De verlaging is tijdelijk  tot 31 december 2014.

 

Subsidiebudget 2013 volledig aangevraagd

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

9 augustus 2013 – Voor de subsidieregeling zonnepanelen is voor 2012 en 2013 samen een budget van € 50.882.000,- beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken. Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er subsidie beschikbaar is.

Recycling zonnepanelen

Geschreven door admin op . Geplaatst in Projecten, zonnepanelen


Zonnepanelen zijn vervaardigd uit materialen die hergebruikt kunnen worden om nieuwe zonnepanelen en producten te produceren. Dankzij recycling kunnen waardevolle materialen zoals glas, aluminium en silicium worden hergebruikt.Dit leidt tot minder afval en er wordt minder energie verbruikt tijdens productie van zonnepanelen. Beiden dragen bij tot een positieve milieubalans.