Auteur Archief

Tweede Kamer verklaart afbouw salderingsregeling zonnepanelen definitief controversieel

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen definitief controversieel verklaard. Daarmee wordt de wet in de Tweede Kamer pas na de verkiezingen behandeld.

De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat besloot eind januari al om de Tweede Kamer te vragen het wetsvoorstel controversieel te verklaren. In de plenaire vergadering van de Tweede Kamer is deze week de definitieve lijst van controversiële onderwerpen vastgesteld door Kamervoorzitter Arib. Op die lijst staat ook het wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat voor de afbouw van de salderingsregeling.

Afbouw mogelijk uitgesteld
Uit navraag van de redactie van Solar Magazine werd daarbij duidelijk dat de afbouw van de salderingsregeling door deze ontwikkeling mogelijk uitgesteld moet worden. ​​Om in de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met de afbouw van de salderingsregeling te kunnen starten, moeten zowel de netbeheerders als de energiebedrijven diverse voorbereidingen treffen. Zo moeten de netbeheerders ervoor zorgen dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten.

Voor 1 januari 2023 moeten alle kleinverbruikers daarom een aanbod van hun netbeheerder hebben gekregen om een geschikte meter te laten installeren die aan de verplichting voldoet dat afname en invoeding apart kunnen worden gemeten. De energiebedrijven wacht minstens een even lastige klus, want zij moeten onder meer hun facturatiesystemen op orde brengen.

Teleurgesteld en onnodig
De Nederlandse netbeheerders stelden het in een reactie onnodig en jammer te vinden dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de afbouw van de saldering pas na de verkiezingen wil behandelen. ‘Voor consumenten en marktpartijen die aan de slag willen met zonnepanelen brengt dit uitstel nu weer onzekerheid met zich mee’, aldus de netbeheerders.

Ook branchevereniging Holland Solar stelde teleurgesteld te zijn. ‘Dat dit dossier – met alle risico’s van dien – over de verkiezingen heen wordt getild, is ontzettend jammer. Wij zijn nog altijd voorstander van het wetsvoorstel en hopen dat de “nieuwe” Tweede Kamer het straks alsnog aanneemt.’

Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

Hoe staat het met de belastinglobby voor indak-zonnepanelen?

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

Het grote verschil tussen btw-aftrek voor traditionele zonnepanelen op het dak, en geïntegreerde zonnepanelen in het dak is iets wat de solarwereld al een langere tijd bezighoudt. Holland Solar en Centrale BTW Teruggave lobbyden bij verschillende partijen om dit gelijk te trekken. Maar hoe zat het ook alweer? En hoe staat het er nu voor?

Anje Hoogland, Solar365

Laten we beginnen met het uitleggen van het probleem. Zonnepanelen op het dak worden door de belastingdienst gezien als roerende zaken, dus als zaken die zonder schade los van het huis staan, of gehaald kunnen worden. Panelen in het dak worden gezien als onroerende zaken die niet weggehaald kunnen worden zonder beschadiging aan het huis. Deze beoordeling heeft gevolgen voor de belastingteruggave. Omdat panelen op het dak als losse onderdelen kunnen worden gezien mag de koper 100 procent van het btw-bedrag terugvragen over de aankoop.

Voor zonnepanelen ín het dak mag dat niet, omdat die volgens de overheid ook een dakpanfunctie hebben en het huis droog houden. Daar geldt dat je slechts 1/3 van de btw op de factuur mag terugvragen. De overheid beredeneert dit als volgt. Er mag alleen btw teruggevraagd worden in dezelfde verhouding als dat de zonnepanelen ‘btw belast’ worden gebruikt. Het deel dat je niet zelf verbruikt, maar dat je terug levert aan het net is btw belast. “Het is aannemelijk dat ongeveer 67 procent van je opgewekte energie niet zelf gebruikt en dus terug levert. De zonnepanelen hebben volgens de overheid ook een dakpanfunctie. Dat is privé gebruik en de overheid dicht daar 50 procent aan toe. De btw teruggave bedraagt dus de helft van 67 procent, dat komt dus neer op een derde van de btw op de factuur”, legt Romano Hagen van De Centrale BTW Teruggave uit.

“We hebben hard ons best gedaan, maar het heeft helaas niet mogen baten.”

De producenten en kopers van panelen in het dak zouden dat uiteraard graag anders willen zien. Bijvoorbeeld zoals in Frankrijk, waar in-dakoplossingen juist financieel worden gestimuleerd. Daarom gingen Holland Solar en De Centrale BTW Teruggave voor hen samen de boer op. Zo lobbyden ze onder meer bij het Ministerie van Financiën.

Hagen: “We hebben hard ons best gedaan, maar het heeft helaas niet mogen baten. Aan de grondslag ligt namelijk het basisprincipe van btw-wetgeving: alleen btw-teruggave bij zakelijk gebruik. Als de overheid de wet op dit punt zou wijzigen, dan zou dat mogelijk miljarden gaan kosten. Het verschil is in het leven geroepen vanwege een uitspraak in 2002 toen iemand de btw op zijn hele huis in aftrek wilde nemen, terwijl die slechts een kamertje als kantoor gebruikte. Zulk soort acties wil de overheid natuurlijk niet nog een keer meemaken dus die wet gaan ze niet zomaar wijzigen voor zonnepanelen. Anders blijven ze uitzonderingen maken. Bovendien moet ook nog eens met Europese wetgeving rekening gehouden worden.”

Toch ziet de belastingexpert ook een lichtpuntje. “Voor opdakpanelen geldt dat de btw-teruggave niet aantrekkelijk is wanneer de btw € 2.500 of meer bedraagt. Voor indakpanelen ligt deze grens veel hoger, namelijk bij € 15.000 btw. Degenen die zo’n mooi geïntegreerd dak laten leggen zijn meestal eigenaren van villa’s of ontwikkelaars van luxe nieuwbouwprojecten. Dan gaat het gemakkelijk om hogere bedragen. Ondanks dat de btw-teruggave is beperkt tot 1/3 van de btw op de factuur, zou er in totaal meer in aanmerking kunnen komen dan bij opdakpanelen. Het komt er dus op neer dat het belastingvoordeel boven de € 2.500 procentueel gezien aantrekkelijker is dan investeringen in reguliere panelen. We kunnen ons er dus maar beter bij neerleggen”, concludeert Hagen.

Dutch Solar Quarterly: installateurs plaatsen Enphase, SMA en SolarEdge in top 3

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

Enphase, SMA en SolarEdge worden door Nederlandse installateurs in de top 3 van omvormerfabrikanten geplaatst als het gaat om kwaliteitsbeleving. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Dutch Solar Quarterly.

Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research heeft voor de Dutch Solar Quarterly voor het eerst in de geschiedenis een grootschalig onderzoek gedaan naar marktaandelen, populariteit van merken en kwaliteitsbeleving van producten die verkrijgbaar zijn op de Nederlandse zonne-energiemarkt. Het onderzoek is uitgevoerd onder groothandels, engineering- procurement- & construction-bedrijven (epc-bedrijven) en installateurs.

‘Al jaren zingen lijstjes, aannames en zelfoverschatting rond in de sector’, stelt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research. ‘Iedereen meent de grootste en de beste te zijn, maar niemand weet wat waar is. Daarom vonden we het tijd worden dit te onderzoeken en te publiceren in de Dutch Solar Quarterly.’

Teruggavetermijn btw bij zonnepanelen beperkt tot 6 maanden

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

Vereniging Eigen Huis meldt dat de termijn waarbinnen consumenten de btw kunnen terugvragen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen wordt beperkt tot 6 maanden na afloop van het jaar van aankoop.

Eigen Huis baseert zich op een mededeling van staatssecretaris van Financiën Menno Snel (red. Regeling van de staatssecretaris van Financiën van 31 december 2018 tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen). Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing is er nu alsnog een termijn van 6 maanden gekomen. Wie als consument in 2018 dus zonnepanelen heeft gekocht, dient deze dus voor 1 juli 2019 terug te vragen.

Wordt het verzoek later gedaan, dan kan bij de Belastingdienst om een zogenaamde ambtshalve teruggave worden gevraagd. Hiervoor geldt een periode van 5 jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Eigen Huis raadt consumenten echter wel aan om het hier niet op aan te laten komen, omdat deze stap volgens de vereniging met meer onzekerheden is omgeven.

De wijziging is door de staatssecretaris in de officiële publicatie als volgt geformuleerd: ‘Met de wijziging van artikel wordt geregeld dat ook voor belastingplichtigen die niet reeds zijn uitgenodigd tot het doen van aangifte, maar wel een teruggaaf van omzetbelasting wensen (red. zoals consumenten die eigenaar zijn van zonnepanelen), een termijn gaat gelden waarbinnen om een dergelijke uitnodiging moet worden verzocht. Deze termijn wordt gesteld op 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan.’